Naam AMS

Naam AMS

Anna Maria van Schurman (1607-1678) werd geboren in Friesland (Wieuwerd) en was een echt wonderkind: toen ze drie jaar was, kon ze al lezen. Anna Maria leefde in de zeventiende eeuw en in deze tijd mochten meisjes nog niet studeren aan een universiteit. Toch was dit haar grootste wens.

Toen haar vader Frederik ging studeren in Franeker, kreeg hij het voor elkaar dat Anna Maria ook mocht studeren. Ze moest wel achter een gordijn zitten tijdens de lessen, zodat de jongens haar niet konden zien.

Anna Maria leerde verschillende talen en ook theologie (godsdienst). In Europa kende ze veel belangrijke mensen. Zo schreef ze brieven met geleerden, dichters en koningen.

Onze school is dus vernoemd naar de eerste vrouw die mocht studeren aan de universiteit: Anna Maria van Schurman, in het kort: AMS.