Werken en leren

Werken en leren

Het programma Leren en Werken in je eigen regio heeft als doel om jongeren die klaar zijn met hun opleiding naar een baan in de eigen regio te leiden. Om de gemeente Waadhoeke ´jong en vitaal´ te houden zouden jongeren hier moeten blijven wonen en werken en moeten instromen in de vele vacatures (er zijn op dit moment zo’n 3.000 vacatures in gemeente Waadhoeke). Op de AMS wordt de komende jaren het programma Leren en Werken in je regio (binnen O3: een samenwerking van Ondernemers, Overheid en Onderwijs) verder geïmplementeerd. Als aanvulling op de stages worden er extra activiteiten met het bedrijfsleven georganiseerd die leerlingen een beter beeld geven van de beroepen en banen in het algemeen en bedrijven in de regio in het bijzonder. Het programma omvat naast de reguliere stages o.a. meet & greets met het bedrijfsleven, beroepenmarkt, excursies, evenementen en een samenwerking met de regioscholen RSG Simon Vestdijk en CSG Ulbe van Houten.

Op 7 september werd er een bedrijvennetwerk buffet georganiseerd op AMS. Lees hier meer over het bedrijvennetwerk buffet.

In juni kleurde AMS 'groen' en konden leerlingen kennis maken met bedrijven uit de Agrarische sector. Lees meer in het artikel van Franeker Actueel.