Contact

Decanen

Decanen

In de loop van je schooltijd kom je voor een aantal keuzes te staan die betrekking hebben op de richting- en pakketkeuze voor de bovenbouw en op het vervolgonderwijs. Om je te ondersteunen en voor te lichten in het maken van deze keuzes hebben wij op school decanen. Dit decanaat bestaat uit dhr. A. van Dalfsen (leerjaren 2, 3 en 4 vmbo) en dhr. J. Bilker (leerjaren 2 havo/havo-plus, 3 havo/havo-plus, 4 en 5 havo). Het decanaat organiseert onder andere voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers, activiteiten met betrekking tot het keuzeproces, excursies naar scholen voor het vervolgonderwijs en voorziet in informatiemateriaal . Wilt u als ouder of verzorger met een decaan spreken? Maak dan vooraf een afspraak. Dit kan telefonisch of per e-mail. De contactgegevens van de decanen vindt u terug in de schoolgids.