Examens

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staat van elk examenvak informatie over de toetsen in het betreffende schooljaar.