Anti-pestprotocol

Natuurlijk proberen we pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Als er zich toch een situatie voordoet waarin iemand gepest wordt, doen we er alles aan om dit op een effectieve en zorgvuldige manier op te lossen. In het anti-pestprotocol is opgenomen welke stappen we ondernemen om pesten tegen te gaan, dan wel op te lossen.