Meldcode

Elke medewerker van een onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij signalen en of
vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling een stappenplan te volgen.
Daarnaast is elke medewerker van een onderwijsinstelling wettelijk verplicht bij
vermoeden van seksueel misbruik door een medewerker jegens een minderjarige
leerling melding te doen bij het bevoegd gezag.

De AMS volgt in dergelijke situaties het landelijke stappenplan. In het bestand Meldcode kunt u deze stappen nalezen.