Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersonen

Op de AMS kom je als leerling op de eerste plaats. Daar hoort ook bij dat je op school altijd terecht kunt met vragen of problemen. Zit je met iets wat je graag met iemand wilt bespreken? Bij ons op school zijn een aantal vertrouwenspersonen die graag naar je luisteren en je willen helpen.

De vertrouwenspersonen houden zich vooral bezig met klachten over ongewenst gedrag. Hiermee bedoelen we ongewenste aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek en/of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn. Voorbeelden hiervan zijn seksuele intimidatie, discriminatie, geweld en pesten. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat als ongewenst en onplezierig ervaren.

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je in de schoolgids.