Contact

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
 
Vertrouwenspersoon

Op AMS is er veel aandacht voor jou als persoon. Dit komt onder andere door de persoonlijke en vertrouwde sfeer. Is er iets dat je toch graag aan iemand kwijt wilt? Bij ons op school zijn een aantal vertrouwenspersonen die je graag een luisterend oor bieden. Deze vertrouwenspersonen houden zich vooral bezig met klachten die betrekking hebben op ongewenst gedrag. Hiermee bedoelen we ongewenste aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek en/of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn. Voorbeelden hiervan zijn: seksuele intimidatie, discriminatie, geweld en pesten. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat als ongewenst en onplezierig ervaren. Bij ons op school zijn mevrouw J. de Haan, mevrouw B. Aslan en de heer M. Oudenga de vertrouwenspersonen.