Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie

Remedial teachers

Voor leerlingen die wat extra hulp nodig hebben bij taal en rekenen, staan onze remedial teachers paraat.

Voor wat betreft taalvaardigheden bekijken we de resultaten van alle leerlingen uit het eerste leerjaar. Op basis van deze resultaten wordt bij een aantal leerlingen nader onderzoek gedaan naar specifieke taalvaardigheden. Bij vermoeden van dyslexie volgt een vooronderzoek. De orthopedagoog nodigt deze leerling daarna uit voor een officieel dyslexie-onderzoek. Voor leerlingen met dyslexie is een dyslexieprotocol ontwikkeld.

De remedial teacher voor rekenen/wiskunde helpt leerlingen die een aantal rekenvaardigheden onvoldoende beheersen.

De hulp van beide remedial teachers wordt aangevraagd bij het ondersteuningsteam, na overleg met de mentor en de vakdocent. De hulp vindt onder schooltijd plaats.

Dyslexiecoaches

Naast de remedial teachers zijn er ook twee dyslexiecoaches actief op de AMS.

De contactgegevens van de remedial teachers en de dyslexiecoaches vind je in de schoolgids