Lestijden

Lestijden

De roosters op de AMS zijn opgebouwd uit lesuren en contactmomenten in eenheden van dertig minuten. Bij de meeste vakken werken we met zestig minuten per les. Contactmomenten met de mentor en/of coach zijn ingeroosterd in eenheden van dertig minuten. Bij de praktijkvakken zijn er ook lessen die een veelvoud van dertig minuten duren.

Onder een lesdag verstaan we de periode vanaf 08.15 uur ’s morgens tot 16.30 uur ’s middags. Pauzemomenten zijn er halverwege de ochtend, tussen de middag en halverwege de middag. Wanneer die pauzes zijn, vind je in je persoonlijke rooster in Magister.

Soms is het noodzakelijk het rooster in de loop van het schooljaar aan te passen. Als leerling moet je daar bij het maken van afspraken (baantjes, muziekles etc.) rekening mee houden.

Op dinsdagmiddag zijn er in principe geen lessen, dit is de vaste vergadermiddag op de AMS. Ook scholing van docenten vindt zoveel mogelijk op dinsdagmiddag plaats. Op deze middag kunnen wel afspraken worden gemaakt met individuele leerlingen en worden activiteiten gepland met betrekking tot modules zoals SOK (sportoriëntatie en -keuze), ECDL (digitale vaardigheden) en drama.