Lestijden

Lestijden

Het rooster is opgebouwd uit lesuren en contactmomenten in eenheden van zestig minuten. Bij de meeste vakken werken we met zestig minuten. Onder een lesdag verstaan we de periode vanaf 08.15 uur ’s morgens tot ongeveer 15.45 uur ’s middags. We starten iedere ochtend om 08.15 tot 09.00 uur met 'Op Maat'-lessen. Pauzemomenten zijn er halverwege de ochtend en tussen de middag. Wanneer die pauzes zijn, is te vinden in het persoonlijke rooster in Magister. Soms is het noodzakelijk het rooster in de loop van het schooljaar aan te passen. Leerlingen moeten daar bij het maken van afspraken (baantjes, muziekles, sport etc.) rekening mee houden. Halverwege het schooljaar maken we een nieuw rooster voor het tweede half jaar. Dinsdagmiddag is de vaste vergadermiddag van AMS. Ook scholing van de docenten vindt dan zoveel mogelijk plaats. Op dinsdagmiddag kunnen wel afspraken worden gemaakt met individuele leerlingen en worden activiteiten gepland.