Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs heeft onze voortdurende aandacht. Vanzelfsprekend voldoet ons onderwijs aan de eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt.

We bereiden jou als leerling zo goed mogelijk voor op je eindexamen. Hoe we dat doen? Op scholen op de kaart vind je actuele informatie over onze resultaten, onderwijsvisie en bedrijfsvoering. Zo kun je zien hoe het staat met de kwaliteit van onze school.