Ondersteuningsteam en zorgadviesteam

Ondersteuningsteam en zorgadviesteam

De ondersteuningscoördinator van de AMS legt contacten met ouders, docenten, mentoren en externe instanties op het gebied van leerlingenzorg (Jeugdzorg, GGD, GGZ, Politie, jongerenwerk, Jeugdhulp, het speciaal onderwijs, Rebound, gemeentes, etc.) De coördinator geeft informatie en advies, verwijst door en biedt zo nodig korte begeleiding.

Ondersteuningsteam

Samen met de leerlingbegeleiders en de counselors (voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen), vormt de ondersteuningscoördinator het ondersteuningsteam. Eens per twee weken bespreken zij de leerlingen die ondersteuning nodig hebben en maken ze afspraken over de aanpak. Soms is het nodig daarbij extra hulp in te schakelen. De ondersteuningscoördinator neemt daarvoor contact op met externe deskundigen.

Zorgadviesteam

Naast het ondersteuningsteam is er het zorgadviesteam. Hierin zitten ook externe deskundigen, zoals een schoolmaatschappelijk werker, een sociaal verpleegkundige, de orthopedagoog van het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar van de gemeente. De voorzitter van dit team is de ondersteuningscoördinator van de AMS. Leerlingen kunnen in het zorgadviesteam worden besproken als daarvoor toestemming is gegeven door de ouder(s)/verzorger(s).

De contactgegevens van de ondersteuningscoördinator en de counselors vind je in de schoolgids.