Contact

Zorg(advies)team

Zorg(advies)team

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator van AMS legt contacten met ouders, docenten, mentoren en externe instanties op het gebied van leerlingenzorg. Daarin geeft hij informatie of advies, verwijst door en geeft eventueel korte begeleiding. De zorgcoördinator is dan ook degene die contacten onderhoudt met externe partijen, zoals: Jeugdzorg, GGD, GGZ, Politie, Jongerenwerk, Jeugdhulp, Speciaal onderwijs, Rebound, Gemeente, etc. Bij AMS vervult Taede Haarsmade de rol als zorgcoördinator.

Zorgteam
Samen met de leerlingbegeleider en de counselors, vormt de zorgcoördinator het zorgteam. Tweewekelijks bespreken zij met elkaar de aanpak en de afspraken wat betreft zorgleerlingen. Soms moet daarbij extra hulp worden ingeschakeld. De zorgcoördinator neemt dan contact op met externe deskundigen.

Zorg(advies)team
Naast het zorgteam, is er het zorgadviesteam. Hierin nemen ook externe deskundigen plaats. Denk aan een schoolmaatschappelijk werker, sociaal-verpleegkundige, de orthopedagoog en de leerplichtambtenaar. Vergaderingen van het zorgadviesteam vinden maandelijks plaats en worden voorgezeten door de zorgcoördinator van AMS. Leerlingen kunnen in het zorgadviesteam worden besproken zonder dat er toestemming nodig is van de ouders.