De bodem leeft voor HAVO5

De bodem leeft voor HAVO5

Tijdens de lessen NLT (Natuur, Leven en Technologie) volgen de leerlingen van 5 havo de module “De Bodem Leeft”. Het thema van deze module is het duurzaam gebruik maken van de bodem. Een van de eerste onderzoeken die op het programma staan is het onderzoek naar de kwaliteit van de bodem rondom AMS.

Door te onderzoeken uit welk materiaal de grond is samengesteld, de hoeveelheid bodemdieren, boomwortels en laagdikte van de verschillende bodemlagen kan een uitspraak worden gedaan over de gesteldheid van de bodem. Na uitgebreid onderzoek wordt de conclusie getrokken dat de bodem waarop AMS is gebouwd uitermate gezond is. De komende weken verdiepen de leerlingen zich verder in onder andere het gedrag van wormen in de bodem en wordt er uitgebreid bodemonderzoek gedaan bij een bedrijf in Sexbierum.Door buitenopdrachten en laboratoriumwerk te combineren met de theorie wordt leren een belevenis!