Contact

Leerlingenbureau

Leerlingenbureau

Ben je ziek? Of kom je te laat? Dan krijg je te maken met het leerlingenbureau. Hier wordt gecontroleerd op aanwezigheid, afwezigheid en ziekte. Je vindt het leerlingenbureau in de kantine van het hoofdgebouw.

Ziekmelden en ander lesverzuim
Absentie dient voor 09.00 uur door de ouders/verzorgers telefonisch gemeld te worden op telefoonnummer 0517-395900, keuze 1. Bij ziekmelding geldt dat als de leerling na het weekend nog steeds ziek is, dit door de ouders/verzorgers telefonisch (opnieuw) gemeld wordt. Leerlingen die in de loop van de dag zich willen ziekmelden doen dat bij het leerlingenbureau. Het spreekt voor zich dat afspraken bij een arts, tandarts, specialist en dergelijke zo gemaakt worden dat ze buiten lestijd vallen.

Te laat komen
Te laat? Meld je dan bij het leerlingenbureau in de kantine van het hoofdgebouw. Hier krijg je een toegangsbriefje voor de les gegeven. Kom je vaker te laat? In dat geval worden er maatregelen genomen.