Voor onze nieuwe brugklassers

Voor onze nieuwe brugklassers

Beste ouders/verzorgers van onze nieuwe klassen 1,

In de vakantie heeft u naast een mail over het bestellen van de boeken ook een mail ontvangen over het inloggen in Magister, zowel voor ouders als voor leerlingen. Vanaf 16 augustus kunt u in Magister naast het lesrooster bij berichten ook de speciale nieuwsbrief met daarin het introductieprogramma vinden. In die laatste vakantieweek is de school ook weer telefonisch bereikbaar. Wij zien er naar uit onze nieuwe leerlingen te ontvangen!

Teamleiders onderbouw;

B Terpstra-Berghuis en M Kingma-Pultrum.