Stagelopen in coronatijd

Stagelopen in coronatijd

De paardenmeiden Veere Sinnema en Luna Andoh zijn blij, zij mochten de afgelopen twee weken stage lopen bij GH Sporthorses in Pietersbierum. “Het was een hele leuke en leerzame stage, we mochten de paarden verzorgen, meewerken in het bedrijf en meehelpen met een oefenparcours. Onze vorige stage in april ging niet door, vanwege de lockdown, nu mochten we gelukkig wel naar een bedrijf toe,” aldus Veere en Luna. Het is op dit moment voor VMBO-leerlingen niet altijd gemakkelijk om een stagebedrijf te vinden. Volgens stagecoördinator Idske Bangma van CSG Anna Maria van Schurman in Franeker is dit begrijpelijk, maar ook jammer: “In sommige sectoren kunnen ze geen stagiaires aannemen vanwege de coronamaatregelen. En soms kiezen bedrijven alleen voor MBO-studenten en zo vissen leerlingen van middelbare scholen achter het net. Dat is jammer want onze leerlingen zijn juist erg gemotiveerd om ervaring op te doen in een echt bedrijf, passend bij hun gekozen profiel. Gelukkig hebben wij in Franeker e.o. een sterk netwerk van bedrijven die ook het belang van werken en leren in de eigen regio inzien. Zij gunnen de leerlingen van onze school een loopbaan ervaring, zo hebben we toch alle leerlingen van het vierde leerjaar VMBO van de AMS kunnen plaatsen.”

Het programma Leren en Werken in je eigen regio heeft als doel om jongeren die klaar zijn met hun opleiding naar een baan in de eigen regio te leiden. Om de gemeente Waadhoeke ´jong en vitaal´ te houden zouden jongeren hier moeten blijven wonen en werken en moeten instromen in de vele vacatures (er zijn op dit moment zo’n 3.000 vacatures in gemeente Waadhoeke). Op de AMS wordt de komende jaren het programma Leren en Werken in je regio (binnen O3: een samenwerking van Ondernemers, Overheid en Onderwijs) verder geïmplementeerd. Als aanvulling op de stages worden er extra activiteiten met het bedrijfsleven georganiseerd die leerlingen een beter beeld geven van de beroepen en banen in het algemeen en bedrijven in de regio in het bijzonder. Het programma omvat naast de reguliere stages o.a. meet & greets met het bedrijfsleven, beroepenmarkt, excursies, evenementen en een samenwerking met de regioscholen RSG Simon Vestdijk en CSG Ulbe van Houten.

Luna en Veere hebben het profiel Groen gekozen, met de focus op dierverzorging. Met de verzorging en aandacht voor de paarden zit het wel goed, vindt de stagebegeleidster Martine Gramsbergen: “Ik heb nu minder werk. Normaal gesproken ben ik druk met het trainen en uitbrengen van paarden in de wedstrijdsport, zijn er concoursen en geef ik les in verschillende disciplines. Gelukkig hebben we ook een dakbedekkingsbedrijf en daar hebben we het wel heel druk mee. En met de paarden die nu op stal staan hebben we een oefenparcours georganiseerd in Herbaijum, zo konden de stagiaires wel een beetje het wedstrijdgevoel en het parcourklaar maken van de paarden ervaren. Maar hopelijk is alles weer gauw normaal en dan zijn de leerlingen van de AMS weer van harte welkom”