Corona-update 24 februari

Corona-update 24 februari

Wij zijn blij dat de overheid heeft besloten om voor het Voortgezet Onderwijs de deuren weer deels open te stellen. Al blijven daarbij wel de nodige maatregelen van kracht. Maar we mogen weer naar school en daar zijn we heel erg blij om: It giet wèr oan! Echter tegelijkertijd een moment waarop we extra alert moeten zijn op de voorschriften en de afspraken om het virus nog steeds “buiten de deuren” te houden. We zijn momenteel bezig om een rooster te maken waarin alle leerlingen, weliswaar gedoseerd, onze school weer kunnen bezoeken. Een uitgebreide brief met informatie hierover tref je in de bijlage.

Brief 24 februari

Zo het nu staat gaan wij als AMS maandag 1 maart weer fysiek naar school in een aangepaste vorm – daar in onderstaande brief meer over!

Brief roosters