Privacybeleid

Uiteraard gaan we op de AMS zorgvuldig om met de privacy van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. We hanteren hiervoor de wettelijke regels zoals die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie vind je in onze privacyverklaring onderaan deze pagina.

Gebruik beeldmateriaal

Voordat de AMS beeldmateriaal van leerlingen voor bijvoorbeeld de schoolgids, website of social media kan maken en/of gebruiken, heeft de school toestemming nodig van de ouder(s) of verzorger(s). Zij kunnen in magister al dan niet toestemming geven en dit besluit op elk moment ook weer wijzigen in Magister. De toestemming kan ook worden geregeld via onderstaand formulier.