Leerlingenbureau

Leerlingenbureau

Ben je ziek of kom je te laat? Dan krijg je te maken met het leerlingenbureau. Het leerlingenbureau controleert op aan-/afwezigheid en verzorgt de registratie van ziekmeldingen. Je vindt het bureau bij de kantine van het hoofdgebouw. 

Ziekmeldingen en ander lesverzuim

Kom je niet naar school in verband met bijvoorbeeld ziekte, dan moet(en) je ouder(s)/verzorger(s) dat voor 09.00 uur telefonisch doorgeven via telefoonnummer (0517) 39 59 00, keuze 1.

Bij ziekmelding geldt dat als je na het weekend nog steeds ziek bent, je ouder(s)/verzorger(s) dit opnieuw telefonisch moeten melden. Wil je je in de loop van de dag ziek melden, dan doe je dit bij het leerlingenbureau.

Het spreekt voor zich dat afspraken bij een arts, tandarts, specialist en dergelijke zo gemaakt worden dat ze buiten de lestijden vallen. Is een afspraak toch onder schooltijd, dan moet dit telefonisch worden doorgegeven aan het leerlingenbureau. 

Te laat komen

Ben je te laat? Dan meld je je bij het leerlingenbureau. Hier krijg je een toegangsbriefje voor de les. Kom je vaker te laat, dan worden er maatregelen genomen.