Gedragscode

Natuurlijk gelden op de AMS de algemene fatsoensnormen. Dit betekent dat bepaalde gedragingen en uitingen niet worden geaccepteerd, zoals vormen van discriminatie, schuttingtaal, grof taalgebruik, uitdagende kleding en verregaande intimiteiten. Daarnaast hanteren we bepaalde leefregels om de leefbaarheid en veiligheid van iedereen op school te vergroten. Deze regels hebben we vastgelegd in een gedragscode.