Corona

Corona

Beslisboom

Wat te doen bij verkoudheidsklachten of bij contact met iemand die het Coronavirus heeft of nog getest moet worden? Om duidelijkheid te scheppen is de beslisboom in onderstaande bijlage ontwikkeld.

Mondkapjes

Mondkapjes werden per 1 december 2020 verplicht voor iedereen in het Voortgezet Onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs. Lees meer in onderstaande bijlage.

Nieuwe mededelingen rondom COVID 19 - openstelling scholen -24 februari-

Wij zijn blij dat de overheid heeft besloten om voor het Voortgezet Onderwijs de deuren weer deels open te stellen. Al blijven daarbij wel de nodige maatregelen van kracht. Maar we mogen weer naar school en daar zijn we heel erg blij om : It giet wèr oan! Echter tegelijkertijd een moment waarop we extra alert moeten zijn op de voorschriften en de afspraken om het virus nog steeds “buiten de deuren” te houden. We zijn momenteel bezig om een rooster te maken waarin alle leerlingen, weliswaar gedoseerd, onze school weer kunnen bezoeken. Uitgebreide informatie tref je in de brieven onderaan deze pagina.

Handleiding Teams en online toetsen
Ook treft u een handleiding aan voor het programma 'Teams'. Dit is het programma waarmee we werken om onderwijs op afstand te verzorgen. Ook is er een handleiding te vinden voor online toetsen.