Verzuim en verlof

Ziekmelden en ander lesverzuim

Absentie dient voor 09.00 uur door de ouders/verzorgers telefonisch gemeld te worden op telefoonnummer 0517395900, keuze 1. Bij ziekmelding geldt dat als de leerling na het weekend nog steeds ziek is, dit door de ouders/verzorgers telefonisch (opnieuw) gemeld wordt. Leerlingen die in de loop van de dag zich willen ziekmelden doen dat bij het leerlingenbureau. Het spreekt voor zich dat afspraken bij een arts, tandarts, specialist en dergelijke zo gemaakt worden dat ze buiten lestijd vallen.