Medezeggenschap

In de medezeggenschapsraad (m.r.) zitten vertegenwoordigers van ouders en verzorgers, personeel en leerlingen. Voor een aantal belangrijke beslissingen wat betreft de school heeft het management voorafgaand advies of instemming van de m.r. nodig. De m.r. mag ook ongevraagd adviseren. Aandachtspunten kunnen door iedereen ter bespreking aan de m.r. worden voorgelegd. Voor meer informatie over de m.r. kijk je in de schoolgids of stuur je een mail.