Klachtenregeling

Wij hebben een mogelijkheid om klachten in eerste instantie op te lossen op schoolniveau, buiten een klachtencommissie om.  Mocht dit niet tot tevredenheid leiden, dan kan alsnog de weg naar een formele klachtencommissie worden gemaakt. Dit is een model waarover de landelijke ouderorganisaties, schoolleidersorganisaties, vakorganisaties en besturenorganisaties een akkoord hebben bereikt. Beide regelingen treft u aan in het document klachtenregeling.