Christelijke identiteit

AMS is een christelijke school. Iedereen is welkom op onze school: ook als je een ander geloof hebt of niet gelovig bent. Wij vinden het belangrijk dat je respect voor elkaar hebt en open staat voor verschillen. De Bijbel is voor ons een belangrijke inspiratiebron, vooral als het gaat om normen en waarden. We uiten ons geloof in dagopeningen en vieringen (zoals met Kerst en Pasen) en daarnaast in de manier waarop we met elkaar omgaan. Respect, betrokkenheid en eerlijkheid zijn waarden die we graag met elkaar delen. Daarnaast heeft iedere klas heeft een uur godsdienst in de week. We bekijken de wereldgodsdiensten, thema's uit het Christendom en ook hebben we het over omgaan met elkaar.