Verzuim

Het Leerlingenbureau is belast met de controle op de aanwezigheid en registratie van ziekmeldingen. Het Leerlingenbureau is gelegen bij de kantine van het hoofdgebouw en wordt gedurende de week bemand door de heer D. van der Wal.

Ziekmelden en ander lesverzuim


Absentie dient voor 09.00 uur door de ouders/verzorgers telefonisch gemeld te worden op telefoonnummer: (0517) 39 59 00, keuze 1.
Bij ziekmelding geldt dat als de leerling na het weekend nog steeds ziek is, dit door de ouders/verzorgers telefonisch (opnieuw) gemeld wordt.
Leerlingen die in de loop van de dag zich willen ziekmelden doen dat bij het Leerlingenbureau.
Het spreekt voor zich dat afspraken bij een arts, tandarts, specialist en dergelijke zo gemaakt worden dat ze buiten lestijd vallen. Indien er toch sprake van absentie zal zijn dan dient u dit telefonisch te melden bij het Leerlingenbureau.

Kiest u ervoor om een schriftelijke melding te doen, vermeldt dan altijd: de voor- en achternaam van de leerling, de klas en de reden. Dit briefje moet worden ingeleverd bij het Leerlingenbureau.

Absentiecontrole

De absentencontrole gebeurt in principe aan het eind van de dag of aan het begin van de volgende dag. Dat betekent dat u, totdat die controle heeft plaatsgevonden, in de Magister-agenda van uw zoon/dochter ziet staan dat hij/zij ongeoorloofd aanwezig (ON) is in bepaalde lessen. Voor ziekgemelde leerlingen geldt hetzelfde: op de dag van de telefonische melding wordt dit gelijk in Magister gezet, is uw zoon/dochter de volgende dag nog ziek, dan wordt dit later op de dag of de volgende ochtend aangepast.

Te laat komen


Te laat? Dan melden bij het Leerlingenbureau, waar een toegangsbriefje voor de les gegeven wordt. Bij herhaaldelijk te laat komen worden maatregelen genomen.

Kleur je toekomst

 

Contactgegevens

Adres

AMS Franeker
Cort van der Lindenstraat 1
8802 RX Franeker

Telefoon

T: 0517 - 395900
E: info@annamaria.nl

Magister
Account Self Service

Social media

  
website is gerealiseerd door Web2Work