De inrichting van ons onderwijs

De huidige tijd kenmerkt zich door snel opeenvolgende veranderingen op sociaal, economisch en technologisch gebied. Hiervan zijn vele voorbeelden te geven; denk bijvoorbeeld aan de invloed van computers op allerlei terreinen of de geheel andere samenstelling van de bevolking. Voor het onderwijs betekenen deze veranderingen dat er andere eisen gesteld worden aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen.
Wij kiezen niet voor een onderwijsmethodiek waarbij leerlingen helemaal zelfstandig werken en de kennis en vaardigheden opdoen wanneer ze daar aan toe zijn of wanneer ze er zin in hebben. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat er in deze tijd ook niet alleen lesgegeven kan worden zoals dat 10/15 jaar geleden normaal was.
Sleutelwoord in ons onderwijs is het begrip variatie, omdat we denken dat vandaag de dag een leerling het meest uitgedaagd wordt, wanneer hij/zij met veel verschillende werkvormen wordt geconfronteerd. Daarbij is ook zeker de ”traditionele” les, maar daarnaast zullen we steeds meer werkvormen gebruiken waarbij vaardigheden als samenwerken, presenteren en zelfstandig werken centraal staan.
Een mix tussen ”oud” en ”nieuw” onderwijs is de koers die wij varen. Naast vakken (90% van de onderwijstijd) hebben we een projectmatige manier van werken (10%) in klas 1 t/m 5. Met de invoering van vakken en projecten hebben we onze opleidingen een belangrijke nieuwe impuls gegeven.

Werken in teams


De leerkrachten zijn ingedeeld in één van de volgende teams:
 onderbouw vmbo-bl/kl/tl
 onderbouw tl/havo/havoplus
 bovenbouw vmbo beroepsgericht
 bovenbouw theoretisch
 bovenbouw havo
In ieder team worden afspraken gemaakt over de manier waarop onderwijs wordt gegeven.

AMS heeft de volgende vormen van Voortgezet Onderwijs:


 onderbouw leerjaren 1 en 2
 leerjaar 3: vmbo en havo/havoplus
 vmbo-leerjaar 4
 havo-leerjaren 4 en 5

Schema van onderwijsmogelijkheden op AMS

Kleur je toekomst

 

Contactgegevens

Adres

AMS Franeker
Cort van der Lindenstraat 1
8802 RX Franeker

Telefoon

T: 0517 - 395900
E: info@annamaria.nl

Magister
Account Self Service

Social media

  
website is gerealiseerd door Web2Work