Internationale delegaties bezoeken Franeker

Afgelopen september hebben de delegaties met leerlingen Franeker bezocht.  Deze week duurde van 24 tot en met 29 september.
Alle 20 buitenlandse leerlingen werden ondergebracht bij gastgezinnen en docenten werden ondergebracht in ‘De Stadsherberg’ te Franeker.
Op maandag werden de delegaties verwelkomd met een lied gezongen door deelnemende leerlingen van de AMS. Het lied ‘Heal the world” van Michael Jackson paste erg bij het doel van internationalisering. Begrip voor elkaar. Maak de wereld beter.
Daarna verwelkomde de directeur, dhr T. de Groot alle delegaties. Vervolgens was er een woord van welkom door onze interimburgemeester, dhr H. Apotheker.
In de middag zijn we welkom geheten door de heer van Zuijlen die tekst en uitleg gaf over Friesland, Franeker en haar universiteit waarna we werden getrakteerd of een stadswandeling die werd afgesloten met een bezoek aan het planetarium.
’s Avonds is de delegatie getrakteerd op een heus stamppottenbuffet.
Dinsdag 25 april hebben de delegaties een bezoek gebracht aan het Anne Frank huis. Dit sloot perfect aan bij het thema van het project: social inclusion. De leerlngen en de docenten uit de deelnemende landen waren erg onder de indruk. Om de hoofden weer een beetje leeg te maken werd iedereen in de gelegenheid gesteld om even in de Kalverstraat te winkelen waarna we een boottocht door de Amsterdamse grachten hebben gehad. De dag werd afgesloten met een bezoek aan de Zaanse schans.
Woensdag 26 september kregen de leerlingen een workshop in het programmeringsprogramma ‘scratch’ waarna ze gingen werken aan de gezamenlijke opdracht over social inclusion waarin ze elkaars populaire pop -en of tv -sterren voorstelden.
’s Middags zijn de leerlingen en hun docenten getrakteerd op een kaartsclinic en hebben ze het kaatsmuseum bezocht. 
Donderdag 27 september stond in het teken van de Friese cultuur. De bus bracht ons naar Eernewoude waar iedereen kennismaakte met een Friese sport. Bij toerbeurten werd gesupt, gezeild en een bezoek aan het Skûtsje museum gebracht.
Vrijdag 28 september werd de week afgesloten met een les Fries en een les muziek, werden de presentaties van de Scratch verhalen gepresenteerd en werden de certificaten van deelname uitgedeeld . Vervolgens  werd de week afgesloten met het gezamenlijk zingen van: Heal the World.  ’s Middags hadden de leerlingen vrij en gingen de gasten met hun gezinnen op zoek naar typisch Friese bezienswaardigheden.
Zaterdagmorgen 29 september was het afscheid. Tranen vloeiden rijkelijk. Na een fantastische week waarin zeven verschillende culturen bij elkaar kwamen, waarin met zeven verschillende culturen werd samengewerkt, kunnen we tot de conclusie komen dat door ontmoeting en begrip Heal the World in gang werd/ is gezet.
Media
  • 20180926_115859791_iOS

Kleur je toekomst

 

Contactgegevens

Adres

AMS Franeker
Cort van der Lindenstraat 1
8802 RX Franeker

Telefoon

T: 0517 - 395900
E: info@annamaria.nl

Magister
Account Self Service

Social media

  
website is gerealiseerd door Web2Work