Zorg(advies)team

De zorgcoördinator van AMS legt contacten met ouders, docenten, mentoren en externe instanties op het gebied van leerlingenzorg. Daarin geeft hij informatie of advies, verwijst door en geeft eventueel korte begeleiding. De zorgcoördinator is dan ook degene die contacten onderhoudt met externe partijen zoals: Jeugdzorg, GGD, GGZ, Politie, Jongerenwerk, Jeugdhulp, Speciaal onderwijs, Rebound, Gemeente, etc. Bij AMS vervult Taede Haarsma de rol als zorgcoördinator.

Zorgteam

Samen met de leerlingbegeleider en de counselors, vormt de zorgcoördinator het zorgteam. Tweewekelijks bespreken zij met elkaar de aanpak en de afspraken wat betreft zorgleerlingen. Soms moet daarbij extra hulp worden ingeschakeld. De zorgcoördinator neemt dan contact op met deze externe deskundigen.

Zorg(advies)team
Naast het zorgteam, is er het zorgadviesteam. Hierin nemen ook externe deskundigen plaats. Denk aan een schoolmaatschappelijk werker, sociaal-verpleegkundige, de orthopedagoog en de leerplichtambtenaar. Vergaderingen van het zorgadviesteam vinden maandelijks plaats en worden voorgezeten wordt door de zorgcoördinator van AMS. Leerlingen kunnen in het zorgadviesteam worden besproken zonder dat er toestemming nodig is van de ouders.