Einstein Class

AMS is niet alleen een goede school waar je veel leert en betekenisvolle dingen doet. Wij bieden je ook een veilige omgeving. Weet je bijvoorbeeld dat je binnen een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) valt? Wij hebben de juiste expertise in huis zodat jij de aandacht en begeleiding krijgt die je verdient! 

Denken in talenten

De Einstein Class is een nieuw onderwijsconcept voor leerlingen met een vorm van autisme die vastlopen in het reguliere onderwijs. Ze krijgen onderwijs op maat in een rustige, prikkelarme omgeving, op basis van een van de vier aangeboden ‘arrangementen’. Deze lopen op van lichte ondersteuning (arrangement 1) naar intensieve ondersteuning (arrangement4). Hiermee voorkomen we dat leerlingen thuis komen te zitten. We halen ze uit hun isolement en zetten ze in hun eigen, specifieke kracht. Door niet te denken in beperkingen maar in kansen en talenten, bieden we de leerlingen een unieke mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen en zo hun eigen plekje te vinden in de maatschappij.

Uniek: onderwijs én zorg

De Einstein Class is een gezamenlijk initiatief van de AMS, Renn4, het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en de gemeente Waadhoeke. Allemaal brengen zij hun eigen expertise in, om de uitgangspunten van passend onderwijs in het belang van de leerling waar te maken: speciaal waar het moet, gewoon als het kan. Onderwijs en zorg komen zo echt samen in de Einstein Class.

What's in the name?
De wereldberoemde wetenschapper Albert Einstein had ook autisme en bezat daarnaast veel talenten. Hij deed bijzondere ontdekkingen en ontwikkelde onder meer de relativiteitstheorie. De leerlingen die meedraaien in het nieuwe onderwijsconcept hebben ook elk hun eigen unieke talenten, zijn vaak nieuwsgierig en willen dingen onderzoeken. Net als Einstein, vandaar de naam ‘Einstein Class’.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Taede Haarsma, projectleider van de Einstein Class (0517-760109). Een keer langskomen op school en het concept ervaren kan natuurlijk ook!

Voor komend schooljaar 2019-2020 zit de Einstein Class vol voor arrangement 2, 3 en 4 en worden geen nieuwe leerlingen meer aangenomen.