Info voor leerlingen

Algemene schoolregels


Uiteraard gelden in onze scholengemeenschap algemene fatsoensnormen. Dit betekent dat bepaalde gedragingen en uitingen niet geaccepteerd worden. Voorbeelden zijn: vormen van discriminatie, schuttingtaal, grof taalgebruik, uitdagende kleding en uitingen van verregaande intimiteiten.

Daarnaast is het noodzakelijk dat er bepaalde leefregels zijn binnen een scholengemeenschap om de leefbaarheid en veiligheid van ons allen te vergroten.

1.Alle leerlingen zetten hun fiets, respectievelijk brommer/scooter, zorgvuldig in de voor hen bestemde stalling. Voor beschadigingen in de stalling toegebracht, is niet de school, maar de dader aansprakelijk. Uiteraard wordt zoveel mogelijk toezicht gehouden (camerabeveiliging). Er mag in de stalling niet gefietst/’gebromd’ worden. Het is verboden zich onnodig in de stalling op te houden. De leerlingen in de leerjaren 1 en 2 zetten hun fiets in de stalling op het plein bij It Finster. Mocht een fiets toch beschadigd worden of zelfs gestolen, meld dit dan meteen bij de conciërge en spreek af wanneer een deel van de videoband bekeken kan worden om er achter te komen wie hier iets mee te maken heeft. In geval van diefstal meteen melden bij een van de teamleiders of bij een directielid.
 
2. Omwonenden van het schoolgebouw mogen in geen enkel opzicht overlast van de leerlingen ondervinden.

3. Voor de aanvang van de schooltijden gaat de zoemer tweemaal. Bij de eerste ‘bel’ komen de leerlingen binnen, bij de tweede ‘bel’ zijn ze bij het lokaal aanwezig en wachten op toestemming van de leraar om naar binnen te gaan. Mocht de docent na 10 minuten nog niet aanwezig zijn, dan meldt de klassenvertegenwoordiger zich bij de roostermaker. De klas wacht bij het lokaal op zijn/haar terugkomst.

4. Uit de les gestuurde leerlingen melden zich meteen bij het Leerlingenbureau. Direct na afloop van de les meldt de leerling zich bij de docent(e), die hem/haar uit de les verwijderd heeft. Bij herhaaldelijke verwijdering uit de les worden maatregelen genomen.

5. Leerlingen die tijdens de lesdag ziek worden, melden zich af bij het Leerlingenbureau.

6. Alle leerlingen dienen in het bezit te zijn van een goede en stevige schooltas/rugzak.

7. In openbare gebouwen mag niet gerookt worden, dus ook niet in ons schoolgebouw. Op het schoolterrein mag eveneens niet meer worden gerookt. Hiermee zijn wij een rookvrije school geworden! Ook het gebruik van kauwgom is in de school verboden.

8. Het dragen van jassen en hoofddeksels is alleen toegestaan in de kantine en de garderobe. Een hoofddeksel wordt tijdens de lessen gedoogd, alleen wanneer religieuze motieven een rol spelen en/of wanneer fatsoensnormen niet in het geding zijn. Bij het dragen van een hoofddeksel moet het gezicht volledig zichtbaar zijn. Het dragen van een hoofddeksel mag geen risico’s met zich meebrengen. Dit alles ter beoordeling van de school.

9. Het gebruik van smartphones e.d. is alleen toegestaan in de kantine. In de klas mag de leerling dit alleen gebruiken als een docent daar, voor functioneel gebruik, uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

10. Tijdens roostervrije dagdelen (bijv. rapportbesprekingen) is er geen les. Leerlingen kunnen op die dagen wel verplicht worden op school te komen als er sprake is van inhalen van proefwerken, toetsen, tentamens, ander achterstallig schoolwerk of om disciplinaire redenen.

Gedragscode Leerlingen

Bovenstaande schoolregels maken deel uit van de Gedragscode voor Leerlingen. Deze kunt u vinden in de schoolgids.

Doe de fiets, brommer of scooter op slot!

Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers. Gebruik altijd de kluisjes!Kleur je toekomst

 

Contactgegevens

Adres

AMS Franeker
Cort van der Lindenstraat 1
8802 RX Franeker

Telefoon

T: 0517 - 395900
E: info@annamaria.nl

Magister
Account Self Service

Social media

  
website is gerealiseerd door Web2Work