Anti-pestdagen op AMS

De afgelopen dagen waren de antipestdagen op AMS voor klas 1. In samenwerking met het jongerenwerk, RSG Simon Vestdijk, de Politie Franeker en Theater Smoar werd deze jaarlijkse voorlichtingscampagne voor leerlingen en ouders van de onderbouw van AMS en de RSG georganiseerd. Omdat social mediagebruik en misbruik niet meer weg te denken is, hebben de organiserende partijen de intentie om de ontwikkelingen hierover bij de leerlingen en hun ouders blijvend onder de aandacht te brengen. Doel hiervan is de bewustwording van het eigen gebruik van social media te vergroten en hiermee het misbruik terug te dringen.
Om digitaal pesten een halt toe te roepen en leerlingen op een verantwoorde manier om te laten gaan met sociale media, waren op maandag 28 en dinsdag 29 januari de voorlichtingsdagen georganiseerd voor de leerlingen van het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze dagen wordt aan het onderwerp met behulp van theatergroep Smoar, de inzet van de mobile media lab van de politie en een workshop van het Jongerenwerk op verschillende manieren interactief inhoud gegeven.
Omdat blijkt dat veel ouders niet op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen op social media was er voor hen een ouderavond. Deze werd door 75 ouders bezocht. De voorlichting is een afspiegeling van het programma voor de jeugd, waarbij Theater Smoar hen interactief meeneemt in de gevolgen van pestgedrag via social media.
Terug
Media
  • data.620xC1024x682.666666666670-0.620x414