Examens

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat van elk examenvak informatie over de toetsen van het schooljaar. 

PTA boekje klas 3BKTL.pdf
PTA boekje klas 3TL.pdf
PTA boekje klas 4BKTL.pdf
PTA boekje klas 4TL.pdf
PTA boekje 4havo.pdf
PTA boekje 5havo.pdf

In onderstaande exameninstructieboekjes staat o.a. alle informatie over de regels en afnames van de examens, examenroosters (een persoonlijk rooster is te vinden in Magister), uitslagregels en een lijst met belangrijke data (waaronder de datum van de diploma-uitreiking).

Exameninstructie BL-KL 2019.pdf

Exameninstructie 2019 TL_HV.pdf